برج مسکونی مانیا

مــــانیــــــــــــــا

آرمانی از نیـــاز و اندیشـــــــه هوشمندانه شــما

  • مکانی شفاف و دلپذیر منطبق بر سلیقه و اندیشه شما
  • گستره ای پیوسته از واحدهای مسکونی مرفه و هوشمندانه
  • کالبدی بهرمند از تکنولوژی و استانداردهای روز دنیا
  • امید است آغازگر راهی جهت آسایشتان باشیم

اخبار و اطلاعیه های مـــــانیـــــــــــا

شروع ساخت پروژه برج مسکونی مانیا دو

برای اطلاع از نحوه واگذاری واحد ها به ادامه خبر مراجعه کنید

شروع ساخت پروژه برج مسکونی مانیا سه

برای اطلاع از نحوه واگذاری واحد ها به ادامه خبر مراجعه کنید

امروزه تعریف و مفهوم عام مسکن بیش از سرپناه صرفا فیزیکی است و در واقع مکانی است میان آنچه خواسته می شود و آنگونه که ساخته می شود .
آنچه آفریده ایم زاده شده در پی بررسی ها ، پژوهشها، تجسم و تصویر یافته هایی است روزمره، ملموس و با معنا، بر مبنای تافته ای پیچیده از رابطه های متنوع و متغییر و ضوابط و استانداردهای فضاهای سکونتی است .

اطلاعات بیشتر